#
#
Pomoc w zakupach:
+48513 971 249 +48501 780 963

Reklamacje

W celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się, aby zgłoszenie reklamacyjne Klienta zawierało następujące informacje:

 

  • dane klienta,
  • nazwę produktu,
  • datę nabycia produktu,
  • numer zamówienia,
  • moment stwierdzenia wady produktu,
  • szczegółowy opis wady produktu,
  • informację czy zgłoszenie dotyczy roszczenia z tytułu gwarancji (producent) czy z tytułu rękojmi (sprzedawca).

 

 1. Wymogi podane powyżej mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 2. Zgłoszenia wady można dokonać przy wykorzystaniu wzoru formularza reklamacyjnego.
 3. Zaleca się dołączenie dokumentu (lub jego kopii) potwierdzającego dokonanie zakupu produktu.
 4. W sprawnej rozpatrzenia reklamacji należy dostarczyć produkt na adres: reshop Magazyn, ul. Barlickiego 15, 26-617 Radom.
 5. Sprzedawca ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji. O rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego Klient zostanie poinformowany drogą e-mailową, telefoniczną lub pisemną. Brak zawiadomienia Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji przez Sprzedawcę.
Formularz Reklamacji Towarów
 •  
Sklep internetowy Sellingo.pl